สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์

สะพานหลวงปู่อิ่ม อนุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ

อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันตกของวัดกำมะเชียร 

หลวงปู่อิ่ม วัดหัวเขา หรือหลวงพ่อ พระอุปัชฌาย์อิ่ม สิริปุญฺโญ 

พระมหาเถราจารย์ชื่อดัง ผู้มีพุทธาคมแก่กล้า ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 ผู้มากด้วยเมตตาบารมีธรรม เชี่ยวชาญในสมถและวิปัสนากรรมฐาน 

อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

หากพูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ยกย่อง หลวงปู่อิ่ม 

วัดหัวเขา ก็นับเป็นอีกรูปหนึ่ง ที่หลวงพ่อปานกล่าวยกย่องด้วยความเคารพ 

โดยหลวงพ่อปาน เรียกหลวงพ่ออิ่มว่า “พระเจดีย์” ซึ่งหมายถึงว่า 

เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่น่าเคารพยกย่องเหมือนกับเป็นพระสถูป หรือพระเจดีย์ 

ที่ควรค่าแก่การสักการบูชา หลวงปู่อิ่ม ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัย

และญาณสมาบัติสูง ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๐ หลวงปู่อิ่มนำสร้างสะพาน

ด้วยพลังศรัทธาสามัคคีจากศิษยานุศิษย์ ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป 

จึงได้ร่วมก่อสร้างสะพานขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้สัญจรไปมาข้ามจากฝั่งหมู่บ้าน 

หัวเขาไปยังหมู่บ้านกำมะเชียร ลักษณะสะพาน เป็นสะพานไม้พาดยาว 

ข้ามบึงกำมะเชียร หลังจากหลวงปู่อิ่มนำสร้างสะพานได้ 40 ปี 

หลวงปู่อิ่มปกครอง พัฒนาคนพัฒนาวัดเรื่อยมา  อ่านเพิ่มเติมที่นี่