หลักต่อไก่ตาสีนนท์

หลักต่อไก่ตาสีนนท์ ตั้งอยู่หมู่บ้านกำมะเชียร หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช 

จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตั้งอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช 

บ้านเดิมบาง แต่ก่อนนั้นเรียกบ้านเดิมนาง เป็นถิ่นกำเนิดของหญิงสาวรูปงามคนหนึ่ง 

ชื่อนางพิมสุลาไลย ความงามของนางทำให้ชายหมายปองมากมาย 

แต่นางกลับเบื่อหน่ายในโลกีย์ จึงหนีไปจากบ้านเดิมบาง ขึ้นไปบำเพ็ญพรหมจรรย์อยู่บนภูเขา

 ครั้งนั้นมีนายพรานชื่อตาสีนนท์ แกเป็นโรคเรื้อนทั้งตัว ผิวกายเป็นหนองเปรอะเปื้อน 

จึงอยู่เป็นโสดยึดอาชีพต่อไก่ป่า ตั้งบ้านเรือนอยู่เขาตาสีนนท์

 มีอาชีพและเวทมนต์ในการต่อไก่เถื่อน วันหนึ่งได้ออกจากบ้านมาต่อไก่เถื่อนที่เชิงขากี่

 ซึ่งมีหลักศิลาขนาดสูง ๑.๔๙ เมตร หนา ๑ คืบ ยอดเซี่ยมฝังอยู่ 

ชาวบ้านเรียกว่า “หลักต่อไก่ตาสีนนท์” ซึ่งเป็นหลักผูกล่ามกรงต่อไก่ ต่อทิ้งไว้ 

เพื่อให้ไก่ส่งเสียงขัน ล่อให้ไก่เถื่อนมาหาโดยใช้กับเพนียดดักไว้  อ่านเพิ่มเติมที่นี่