รูปปฏิมากร (พุทธประวัติ) องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วัดกำมะเชียร)

รูปปฏิมากร (พุทธประวัติ) องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วัดกำมะเชียร) เริ่มดำเนินการก่อสร้างที่เชิงเขากี่ วัดกำมะเชียร หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี วางฤกษ์วันเพ็ญกลางเดือน 6 ขึ้น 15 ค่ำ วันที่ 8 พฤษภาคม 2494 (วันวิสาขบูชา) ปีมะโรง เวลา 09.00 น. โดยคุณพ่อห่วง จันทร์เรือง ทายกรวด ทองดี ทายกมณี จันทร์จอย คุณพ่อเว่า กลิ่นจันทร์ คุณพ่อหน่วง ทองรอด คุณพ่อจุ่ย จันทร์ลอย คุณพ่อสุก กลิ่นจันทร์ คุณพ่อรวบ สุทธิพันธุ์ พร้อมด้วยญาติธรรมผู้ใจบุญใจกุศล ได้มาร่วมบริจาคก่อสร้าง ซึ่งช่างผู้ปั่นรูปปฏิมากร ประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า คือหลวงพ่อสุด มณีโชติ คุณพ่อห่วง ได้นิมนต์มาจากวัดบ้านทึง อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเห็นว่าท่านมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปั่นชำนาญ อ่านเพิ่มเติม...