น้ำพริก กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ

น้ำพริก กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ อาชีพท้องถิ่นตำบลเขาพระ ตั้งอยู่เลขที่ 44 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เดิมได้รับงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ระยะสั้น จาก กศน.ตำบลเขาพระ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดิมบางนางบวช นางสมร โสขุมาและนางระเบียบ สะราคำ ซึ่งมีความรู้ด้านการทำน้ำพริกแกงเผ็ด น้ำพริกตาแดง น้ำพริก  แกงส้ม ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้กับสมาชิกในชุมชน และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นของ กศน.ตำบลเขาพระ อีกด้วย วัสดุอุปกรณ์ส่วนหนึ่งได้รับงบประมาณมาจาก กศน.ตำบลเขาพระ และจากชาวบ้านที่สนใจเรียนการทำน้ำพริกได้นำ พริกแห้ง ตะไคร้ และเครื่องสมุนไพรต่าง ๆ มาจากบ้าน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้จากชุมชน ต่อมาพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช ได้จัดตั้งให้กลุ่มอาชีพเขาพระรวมใจ เป็นวิสาหกิจชุมชนของตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ...อ่านเพิ่มเติมที่นี่นะจ๊ะ...